O firmie

 

NATURAN jest spółką o profilu produkcyjno-handlowym, działającą na rynku polskim i wschodnioeuropejskim od 1990 roku.

CELE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI
Głównym celem naszej działalności jest tworzenie i wdrażanie skutecznych systemów zwalczania zagrożeń mikrobiologicznych. Opracowane przez nas programy bioprewencji, higienizacji i dezynfekcji nie ograniczają się do likwidacji zan ieczyszczeń mikrobiologicznych, ale przede wszystkim zapobiegają ich występowaniu.

EKSPERCI
W skład naszego zespołu wchodzą wybitni specjaliści z różnych dziedzin związanych z szeroko pojętą higieną; lekarze weterynarii, farmaceuci, mikrobiolodzy, zootechnicy i pielęgniarki. Służą oni naszym klientom konsultacjami i pomocą przy wdrażaniu skutecznych, a zarazem wyjątkowo bezpiecznych dla pacjentów i personelu metod bioprewencji.

PRODUKTY
Oferowane przez nas rozwiązania oparte są na specjalnie skomponowanej przez naszych specjalistów palecie najlepszych produktów renomowanych firm światowych, wyróżniających się skutecznością i sprawdzonych w innych krajach. Oferta nasza obejmuje produkty higienizacyjne, m.in. środki dezynfekcyjne i preparaty myjące, leki weterynaryjne, a także odzież ochronną dla pracowników zakładów przemysłu spożywczego, urządzenia i odczynniki do diagnostyki mykotoksyn, sterylne woreczki do transportu i przechowywania próbek.

SIEĆ SPRZEDAŻY
Nasze oddziały obejmują swym zasięgiem obszar całej Polski, co pozwala na szybkie i sprawne realizowanie wszystkich zamówień.

KLIENCI
Naszymi klientami są placówki Służby Zdrowia i Opieki Społecznej, fermy hodowlane, zakłady produkujące żywność, przychodnie weterynaryjne, Inspekcja sanitarna i weterynaryjna, laboratoria, hotele, gastronomia, zakłady żywienia zbiorowego etc.


SKORZYSTAJCIE Z NASZEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY