PeraVir N 1000g

Produkty|Produkty » Preparaty do mycia i dezynfekcji

Cena:178.20

PeraVir N jest środkiem utleniającym, ulegającym biodegradacji, rozpuszczalnym w wodzie, o słabo zasadowym pH, do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych oraz powierzchni objętych Dyrektywą 93/42/EEC z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.

PeraVir N zaleca się stosować przede wszystkim w:

  • szpitalach zakaźnych, w tym szpitalach gruźlicy i chorób płuc
  • oddziałach septycznych
  • blokach operacyjnych
  • oddziałach transplantologii
  • oddziałach rehabilitacji
  • wszystkich pomieszczeniach i miejscach, gdzie wymagana jest eliminacja, z powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi, wirusów, grzybów, bakterii z prątkami gruźlicy włącznie oraz spor.

PeraVir N jest rozpuszczalny w letniej wodzie wodociągowej. Ulega chemicznej reakcji prowadzącej do powstaia anionów utleniających, które w czasie 10 minut zapewniają działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze i sporobójcze. Organiczne komponenty stabilizujące w PeraVir N zwiększają trwałość roztworu. Może być on użyty do 30 godzin od przygotowania. Substancje powierzchniowo czynne umożliwiają kontakt z każdą fosfolipidową membraną i ułatwiają przenikanie substancji czynnej w strukturę komórek oraz zniszczenie wszystkich rodzajów drobnoustrojów, również w obecności zanieczyszczeń organicznych (krew, ropa, mocz, kał).