PERASTEL Multi Shot

Produkty|Produkty » Preparaty do mycia i dezynfekcji

Cena:194.40

7 dni/70 cykli
Preparat do dezynfekcji endoskopów


PERASTEL Multi Shot do dezynfekcji wysokiego
poziomu z działaniem sporobójczym jest przeznaczony
do dezynfekcji endoskopów i narzędzi medycznych.

 

Charakteryzuje się wysoką skutecznością
mikrobiologiczną, bezpieczeństwem stosowania
i krótkim czasem działania.
• W czasie 2 minut działa sporobójczo, prątkobójczo,
wirusobójczo, grzybobójczo i bakteriobójczo
•Zachowuje aktywność przez 7 dni / 70 cykli
•Kontrola aktywności za pomocą pasków
•Wyjątkowy chemicznie kwas nadoctowy , który
nie zawiera kwasu octowego
• Łatwe przygotowanie roztworu użytkowego przez
zmieszanie dwóch części preparatu
• Kompatybilność materiałowa potwierdzona przez:
Producenci endoskopów:
Olympus, Pentax, Fujinon, Richard Wolf, Phillips
Producenci maszyn (myjni-dezynfektorów):
Labcaire, Minntech, PFE, AFOS, Bioquell
• Bardzo niskie koszty użycia
• Łatwo ulega biodegradacji
• Nietoksyczny, preparat niskiego ryzyka

.

Płynny preparat o działaniu sporobójczym do dezynfekcji endoskopów
PERASTEL Multi Shot jest przeznaczony do dezynfekcji endoskopów wrażliwych na wysoką temperaturę i może być stosowany w maszynach (myjniach-dezynfektorach endoskopów).
PERASTEL Multi Shot jest produkowany w Systemie Zarządzania Jakością zgodnie z normą BS EN ISO 13485: 2003, spełniając wymagania Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych.
PERASTEL Multi Shot nie wykazuje szkodliwego działania charakterystycznego dla środków dezynfekcyjnych zawierających aldehyd glutarowy .
Jest nietoksyczny i nie stwarza zagrożenia, gdy jest stosowany zgodnie z zaleceniami producenta.

.

Opakowania - PERASTEL Multi Shot składa się dwóch części, które się ze sobą miesza :
Baza (4750 ml) i Aktywator (250 ml). Aktywowany roztwór (5000 ml) zawiera kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru, stabilizatory, bufory i inhibitory korozji.
Produkty nieotwierane (opakowanie oryginalne) mają trwałość 18 miesięcy.
PERASTEL łatwo ulega biodegradacji do wody i tlenu.
Szczegóły podane w niniejszej ulotce są prawidłowe w momencie oddania do druku. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń produktów bez uprzedniego powiadomienia.Dystrybutor:
Naturan Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8,
01-793 Warszawa
tel. 22 6339559
info@naturan.com.pl