Afrykański pomór świń (ASF)

Afrykański pomór świń (African Swine Fever - ASF) choroba wirusowa świń. Szybko się rozprzestrzenia powodując duże straty ekonomiczne. Zapobieganie jest trudne i opiera się głównie na monitoringu i dezynfekcji. Ważnym czynnikiem w rozprzestrzenianiu są środki transportu w tym transportu żywności i pasz. Zgodnie z zaleceniami FAO należy w ramach profilaktyki dezynfekować pojazdy preparatami o potwierdzonym działaniu przeciw wirusowi ASF. Takim preparatem jest VIRKON. ASF jest podobny do klasycznego pomoru świń. Nie ma szczepionki chroniącej przed zarażeniem wirusem ASF dlatego niezwykle istotne jest zapobieganie i ochrona przed zawleczeniem. W związku z potwierdzonymi przypadkami na Litwie istnieje ryzyko zawleczenia choroby na terytorium Polski.