Informacje dla powodzian

W tym dziale prezentujemy porady dotyczące usuwania skutków powodzi oraz zasad postępowania i bezpieczeństwa podczas powodzi. Ponadto znajdą tu Państwo programy mycia i dezynfekcji oraz instrukcje oczyszczania powierzchni po ustąpieniu powodzi.

 • Wspomnienia Głównego Inspektor Sanitarnego z powodzi 1997

  Zapraszamy do lektury niezwykle ciekawego artykułu

  Wielka Powódź. Refleksje Głównego Insp. Sanitarn.

  Autor tekstu: Wiesław Jaszczyński
  Na stronie www.racjonalista.pl

  http://www.racjonalista.pl/kk.php/t,3124

 • Bezpieczeństwo dzieci w czasie powodzi

  Nie notowana w swojej skali powódź, która nawiedziła w 1997 roku Polskę pozostawiła wiele ludzi bez dachu nad głową, zmuszonych do egzystencji w bardzo prymitywnych warunkach. Uszkodzenia budynków, brak czystej wody, zatrucie środowiska oraz skażenie drobnoustrojami chorobotwórczymi otaczających powierzchni zmusza osoby poszkodowane do zachowania szczególnych środków ostrożności i stosowania ostrej samodyscypliny.

 • Kilka praktycznych rad dla powodzian

  Znana są  sytuacje w miastach, które zostały zalane brudnymi wodami rzek, często zmieszanymi z fekaliami, śmieciami z wysypisk. Jest w nich i padlina potopionych zwierząt. Co robić gdy woda zacznie ustępować - co mamy poradzić mieszkańcom tych miast?

 • Mycie i dezynfekcja w kuchniach i magazynach żywności

  Program A
  wstępne oczyszczanie, mycie i dezynfekcja po ustąpieniu powodzi (pomieszczenia zalane w czasie powodzi)

  Program B
  wstępne oczyszczanie, mycie i dezynfekcja po ustąpieniu powodzi (pomieszczenia nie zalane lub wstępnie oczyszczone i zdezynfekowane)

 • Postępowanie higieniczne na terenach dotkniętych powodzią

  Powódź niejednokrotnie spowodowała i powoduje ogromne zniszczenia materialne, a także stworzyła ogromne zagrożenie epidemiologiczne i epizootyczne. Padłe zwierzęta, osady organiczne, szlam i muł naniesiony z wodą, zanieczyszczona woda, zalana pasza i żywność, olbrzymia wilgotność przy wysokich temperaturach środowiska, sprzyjają przeżyciu i rozprzestrzenieniu drobnoustrojów chorobotwórczych.

 • Zasady bezpieczeństwa przy usuwaniu skutków powodzi

  Przed wejściem do budynku zalanego wodą powodziową oceń stopień zagrożenia katastrofą budowlaną. Popękane stropy i ściany konstrukcyjne mogą ulec zawaleniu, a odrywające się i spadające kawałki tynków mogą poranić ludzi. Wewnątrz budynku dotkniętego skutkami powodzi należy przemieszczać się bardzo ostrożnie. Trzeba pamiętać, że powierzchnie podłogowe po powodzi są bardzo śliskie.

 • Zasady higieny osobistej w czasie i po powodzi

  Nie wszyscy uzmysławiają sobie fakt, że oczyszczanie budynku po powodzi ma miejsce w środowisku potencjalnie niebezpiecznym, w którym możliwy jest kontakt z czynnikami groźnymi dla zdrowia. Stres związany z wytężoną pracą może powodować dodatkowe narażenie zdrowia i bagatelizowanie środków ostrożności. W tej sytuacji konieczne jest skrupulatne przestrzeganie zasad higieny osobistej.

 • Aspekty higieniczno-weterynaryjne powodzi. Dezynfekcja budynków wielkopowierzchniowych.

  Katastrofalna powódź spowodowała nieprzewidywalne skutki, Wezbrana woda wypłukiwała szamba, ścieki, toksyny z mogilników, związki chemiczne i biologiczne z zalanych laboratoriów, szpitali, aptek, śmietników, zakładów chemicznych i magazynów nawozów sztucznych, oczyszczalni ścieków i wysypisk śmieci powodując trudne do przewidzenia następstwa. Zagrożone zalaniem były stacje paliw, kotłownie olejowe i zakłady produkcyjne. Taka trująca mieszanina niosła w sobie dodatkowo padłe zwierzęta, sprzęty gospodarskie, żywność i płody rolne. To wszystko zalewało pola, trując rośliny, zwierzęta a pośrednio i ludzi. Tam gdzie ustępowała woda - w domach, gospodarstwach oraz na polach uprawnych, osadzał się brudny szlam zawierający chorobotwórcze drobnoustroje. Trudno ocenić jak długo skażone tereny powinny leżeć odłogiem, aby przestały zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt i mogły być użytkowane. Skutki powodzi będą jeszcze długo dawać o sobie znać - osuszanie, odgrzybianie oraz dezynfekcja budynków jest żmudne i bardzo kosztowne. Horror tamtych dni pozostanie w pamięci poszkodowanych do końca życia; na zawsze zapamiętają fetor gnijącej, brunatnej wody roje much i komarów oraz smród stęchlizny z zagrzybionych sprzętów i pomieszczeń.