Mycie i dezynfekcja w kuchniach i magazynach żywności

Program A
wstępne oczyszczanie, mycie i dezynfekcja po ustąpieniu powodzi (pomieszczenia zalane w czasie powodzi)

Uwaga ! Przed wejściem do pomieszczeń należy bezwzględnie upewnić się, czy spełnione są podstawowe warunki bezpieczeństwa:

  • czy stropy nie grożą zawaleniem się?
  • czy nie grozi wybuch gazu?
  • czy nie grozi porażenie prądem elektrycznym?
  • czy ludzie dysponują właściwym ubiorem i środkami ochrony osobistej?


1. Mycie i dezynfekcja pomieszczeń, blatów roboczych, stołów

Przygotowanie
Opróżnić pomieszczenie - usunąć ruchome urządzenia i sprzęty, resztki żywności.
Sprawdzić drożność instalacji kanalizacyjnej: oczyścić studzienki ściekowe, mechanicznie udrożnić odpływ wody (nie wolno przepychać instalacji wodą pod ciśnieniem!)
Oczyścić z osadów i szlamu instalację wentylacyjną.
Wyłączyć z sieci i zdemontować maszyny i urządzenia.
Osłonić folią maszyny i urządzenia wrażliwe na wodę i chemikalia, a zwłaszcza osprzęt elektryczny i elektroniczny.
Przy użyciu zgarniaków, skrobaczek, szufli i szczotek zebrać resztki żywności i szlamu, który naniosła woda i usunąć z pomieszczenia.
Dokonać wstępnej selekcji przedmiotów przeznaczonych do mycia i dezynfekcji. Przedmioty wykonane z materiałów porowatych i nasiąkających wodą (drewno, papier, porowata ceramika, porowata guma), a także przedmioty pęknięte lub uszkodzone należy wyrzucić!
Mycie
Powierzchnię pomieszczeń oraz blatów i stołów umyć 0,2-0,5 % roztworem preparatu DSC 1000 stosując jedną z dwóch metod:
- mycie ciśnieniowe ( 25-30 barów) - roztwór DSC 1000 o temperaturze 55-60 st. C nanieść przy użyciu urządzenia ciśnieniowego,
- mycie ręczne - przy użyciu szczotek szorować powierzchnie zwilżone roztworem DSC 1000 o temperaturze 40 - 45 st. C.
Ocenić wzrokowo skuteczność mycia; jeżeli powierzchnie są nadal brudne - mycie należy powtórzyć. Umyte powierzchnie spłukać wodą.
Zużycie roztworu roboczego o stężeniu 0,2-0,5 % DSC 1000 wynosi do 1 litra na 1 m2.
Dezynfekcja
Na umytą powierzchnię nanieść poprzez oprysk lub czystą ścierką 2% roztwór preparatu VIRKON.
Po 15 min powierzchnie metalowe, a po 30 min pozostałe powierzchnie starannie spłukać wodą.
Zużycie roztworu roboczego o stężeniu 2 % VIRKON-u powinno osiągnąć 0,3-0,5 litra na 1 m2.
2. Mycie i dezynfekcja lodówek, zamrażarek, lad chłodniczych,
elektrycznych krajalnic, maszyn do obierania, rozdrabniania, mielenia itp.
Przygotowanie
Upewnić się, że urządzenia nie są pod napięciem.
Zdemontować maszyny i urządzenia, dokonać selekcji elementów poddawanych dalszemu myciu i dezynfekcji (elementy uszkodzone wyrzucić).
Mechanicznie usunąć resztki żywności i osadów naniesionych przez wodę (zaschnięte zanieczyszczenia wstępnie odmoczyć w wodzie).
Mycie
Umyć za pomocą miękkiej ścierki zwilżonej w 0,2-0,5 %, najlepiej ciepłym roztworze DSC 1000 o temperaturze 40 - 45 st. C. Umyte urządzenie przetrzeć ściereczką zwilżoną w wodzie.
Dezynfekcja
Zdezynfekować 2% roztworem VIRKONU nanoszonym za pomocą miękkiej ścierki.
Po 15 min powierzchnie metalowe, a po 30 min pozostałe powierzchnie przetrzeć czystą ścierką zwilżoną w wodzie.
Suszyć powietrzem, nie używać ścierek i ręczników.
UWAGA: należy unikać zbyt obfitego nawilżania powierzchni, aby ustrzec urządzenia przed przedostawaniem się wody i roztworów pod osłony elektrycznego osprzętu i do warstwy izolacyjnej urządzeń chłodniczych.
3. Mycie i dezynfekcja naczyń, sztućców, drobnego sprzętu
i zdemontowanych części maszyn

Przygotowanie
Dokonać wstępnej selekcji przedmiotów przeznaczonych do mycia i dezynfekcji. Przedmioty wykonane z materiałów porowatych i nasiąkających wodą (drewno, papier, porowata ceramika, porowata guma), a także przedmioty pęknięte lub uszkodzone należy wyrzucić!
Mechanicznie usunąć resztki żywności i osadów naniesionych przez wodę (zaschnięte zanieczyszczenia wstępnie odmoczyć w wodzie).
Mycie
Zanurzyć w 0,2-0,5 % roztworze DSC 1000 , najlepiej ciepłym o temperaturze 40-45 st. C.
Szorować przy użyciu szczotki.
Dezynfekcja
Zanurzyć w 2% roztworze VIRKONU.
Po 15 min części metalowe, a po 30 min części wykonane z innych materiałów starannie spłukać wodą.
Suszyć powietrzem, nie używać ścierek i ręczników.

4. Mycie i dezynfekcja przed wprowadzeniem żywności do pomieszczeń

Postępować zgodnie z Programem B.

Informacje dodatkowe
1. Wskazane jest, aby mycie i dezynfekcję przeprowadziła specjalistyczna ekipa.
2. Do przygotowania roztworów DSC 1000 i VIRKON-u oraz do płukania powierzchni należy użyć wody spełniającej wymagania dla wody do picia.

W przypadku braku wody pitnej należy stosować taką wodę, jaka jest dostępna np. : wodę do celów technicznych. Roztwór VIRKON-u przygotowywać bezpośrednio przed użyciem.
3. Nie mieszać DSC 1000 i VIRKON-u z innymi środkami myjącymi i dezynfekcyjnymi.

4. Roztwór VIRKON-u przygotować w naczyniu z tworzywa sztucznego.

5. Ciepły lub gorący roztwór DSC 1000 myje szybciej i skuteczniej niż roztwór zimny. Roztwór VIRKON-u przygotować stosując zimną lub letnią wodę; roztworu nie podgrzewać.

7. Wskaźnikiem aktywności roztworu VIRKON-u jest barwa ciemno różowa; roztwór bezbarwny jest nieaktywny.

Zaleca się stosowanie specjalistycznego sprzętu do oczyszczania: szczotek, zgarniaków, szufli - łatwego do utrzymania w czystości, odpornego na działanie chemikaliów i wysoką temperaturę.

8. Roztwór DSC 1000 i VIRKON-u można nanieść przy użyciu opryskiwacza typu ogrodowego.

9. Przy ciśnieniowym myciu i płukaniu uzyskuje się lepszy efekt i mniejsze zużycie roztworu DSC 1000 i wody niż przy stosowaniu spryskiwacza i ciśnieniu wody takim, jakie jest w instalacji (zwykle poniżej 6 barów). Aby mechanicznie nie uszkodzić oczyszczonych powierzchni ciśnienie nie powinno przekraczać 25-30 barów.
10. Pomieszczenia należy myć i dezynfekować w następującej kolejności: podłoga, ściany, sufit i ponownie podłoga.
11. Pionowe powierzchnie (ściany, urządzenia i maszyny) należy zwilżać roztworem DSC 1000 i VIRKON-u od góry do dołu i spłukiwać wodą od góry do dołu, w kierunku studzienki ściekowej; zapewnia to lepszą skuteczność zabiegów oraz mniejsze zużycie preparatów i wody.
12. Przy przygotowaniu roztworów i podczas mycia oraz dezynfekcji należy:

- nosić odzież ochronną tj.: gumowe spodnie, buty i rękawice oraz stosować okulary,
- aby uniknąć wdychania cząstek brudu unoszących się w powietrzu, zwłaszcza przy myciu ciśnieniowym, wskazane jest noszenie maseczek (osłon) na nos i usta wykonanych z gazy lub płótna,
- nie dopuścić do kontaktu VIRKON-u ze stężonymi preparatami (koncentratami) zawierającymi podchloryn sodu,

- przy sporządzaniu roztworu VIRKON-u chronić oczy i skórę, nie wdychać rozpylonego proszku koncentratu,

- w przypadku kontaktu koncentratów DSC 1000 i VIRKON-u z gałką oczną i skórą natychmiast obficie przemyć wodą (do płukania oczu użyć wyłącznie wody pitej, np. niegazowanej wody butelkowanej),

- nawet najdrobniejsze skaleczenia należy zdezynfekować i osłonić wodoodpornym opatrunkiem,

- podczas pracy nie wolno jeść ani palić,

- jeśli to konieczne - pracowników ekipy oczyszczającej należy szczepić przeciw chorobom układu pokarmowego i tężcowi (zasięgnąć opinii lekarza).

13. Po zakończeniu pracy należy:
- sprzęt używany do oczyszczania (zgarniaki, szufle, szczotki) oraz odzież ochronną umyć i zdezynfekować postępując tak, jak w przypadku drobnego sprzętu,
- ręce umyć i zdezynfekować np.: przy użyciu żelu do dezynfekcji SANAT Plus.

Program mycia i dezynfekcji przy zagrożeniu epidemiologicznym w kuchniach i magazynach żywności w szkołach, bursach, internatach oraz w bufetach

Program B
wstępne oczyszczanie, mycie i dezynfekcja po ustąpieniu powodzi (pomieszczenia nie zalane lub wstępnie oczyszczone i zdezynfekowane)


Uwaga ! Przed wejściem do pomieszczeń należy bezwzględnie upewnić się, czy spełnione są podstawowe warunki bezpieczeństwa:

  • czy stropy nie grożą zawaleniem się?
  • czy nie grozi wybuch gazu?
  • czy nie grozi porażenie prądem elektrycznym?
  • czy ludzie dysponują właściwym ubiorem i środkami ochrony osobistej?1. Mycie i dezynfekcja pomieszczeń, blatów roboczych, stołów
Przygotowanie
Opróżnić pomieszczenie - usunąć ruchome urządzenia i sprzęty, resztki żywności.
Sprawdzić drożność instalacji kanalizacyjnej: oczyścić studzienki ściekowe, mechanicznie udrożnić odpływ wody (nie wolno przepychać instalacji wodą pod ciśnieniem!)
Jeśli trzeba, oczyścić z osadów i szlamu instalację wentylacyjną.
Wyłączyć z sieci i zdemontować maszyny i urządzenia.
Osłonić folią maszyny i urządzenia wrażliwe na wodę i chemikalia, a zwłaszcza osprzęt elektryczny i elektroniczny.
Jeśli trzeba, przy użyciu zgarniaków, skrobaczek, szufli i szczotek zebrać resztki żywności i szlamu, który naniosła woda i usunąć z pomieszczenia.
Dokonać wstępnej selekcji przedmiotów przeznaczonych do mycia i dezynfekcji. Przemioty wykonane z materiałów porowatych i nasiąkających wodą (drewno, papier, porowata cera-mika, porowata guma), a także przedmioty pęknięte lub uszkodzone należy wyrzucić.
Mycie
Powierzchnię pomieszczeń oraz blatów i stołów umyć 0,2-0,5 % roztworem preparatu DSC 1000 stosując jedną z dwóch metod:
- mycie ciśnieniowe ( 25-30 barów) - roztwór DSC 1000 o temperaturze 55-60 st. C nanieść przy użyciu urządzenia ciśnieniowego,
- mycie ręczne - przy użyciu szczotek szorować powierzchnie zwilżone roztworem DSC 1000 o temperaturze 40 – 45 st. C.
Ocenić wzrokowo skuteczność mycia; jeżeli powierzchnie są nadal brudne - mycie należy powtórzyć.
Spłukać wodą pitną roztwór myjący.
Zużycie roztworu roboczego o stężeniu 0,2-0,5 % DSC 1000 wynosi do 1 litra na 1 m2.
Dezynfekcja
Na umytą powierzchnię nanieść poprzez oprysk lub czystą ścierką 2% roztwór preparatu VIRKON.
Po 15 min powierzchnie metalowe, a po 30 min pozostałe powierzchnie starannie spłukać wodą pitną.
Wysuszyć przez ociekanie (nie wycierać ścierką!).
Zużycie roztworu roboczego o stężeniu 2 % VIRKON-u powinno osiągnąć 0,3-0,5 litra na 1 m2.
2. Mycie i dezynfekcja lodówek, zamrażarek, lad chłodniczych, elektrycznych krajalnic, maszyn do obierania, rozdrabniania, mielenia itp.
Przygotowanie
Upewnić się, że urządzenia nie są pod napięciem.
Zdemontować maszyny i urządzenia, dokonać selekcji elementów poddawanych dalszemu myciu i dezynfekcji (elementy uszkodzone wyrzucić).
Jeśli trzeba, mechanicznie usunąć resztki żywności i osadów naniesionych przez wodę (zaschnięte zanieczyszczenia wstępnie odmoczyć w wodzie).
Mycie
Umyć za pomocą miękkiej ścierki zwilżonej w 0,2-0,5 %, najlepiej ciepłym roztworze DSC 1000 o temperaturze 40 - 45 st. C.
Przetrzeć ścierką zwilżoną w wodzie pitnej.
Dezynfekcja
Zdezynfekować 2% roztworem VIRKONU nanoszonym za pomocą miękkiej ścierki.
Po 15 min powierzchnie metalowe, a po 30 min pozostałe powierzchnie przetrzeć czystą ścierką zwilżoną w wodzie pitnej.
Wytrzeć do sucha idealnie czystą ścierką.
UWAGA: należy unikać zbyt obfitego nawilżania powierzchni, aby ustrzec urządzenia przed przedostawaniem się wody i roztworów pod osłony elektrycznego osprzętu i do warstwy izolacyjnej urządzeń chłodniczych.
3. Mycie i dezynfekcja naczyń, sztućców, drobnego sprzętu
i zdemontowanych części maszyn

Przygotowanie
Dokonać wstępnej selekcji przedmiotów przeznaczonych do mycia i dezynfekcji. Przedmioty wykonane z materiałów porowatych i nasiąkających wodą (drewno, papier, porowata ceramika, porowata guma), a także przedmioty pęknięte lub uszkodzone należy wyrzucić!
Jeśli trzeba, mechanicznie usunąć resztki żywności i osadów naniesionych przez wodę (zaschnięte zanieczyszczenia wstępnie odmoczyć w wodzie).
Jeśli rączki patelń czy ganków dają się odkręcić - należy to uczynić i elementy te dezynfekować oddzielnie.
Mycie
Zanurzyć w 0,2-0,5 % roztworze DSC 1000 , najlepiej ciepłym o temperaturze 40-45 st. C.
Szorować przy użyciu szczotki.
Spłukać wodą pitną; osączyć.
Dezynfekcja
Zanurzyć w 2% roztworze VIRKONU.
Po 15 minutach części metalowe, a po 30 min części wykonane z innych materiałów starannie spłukać wodą.

Wysuszyć powietrzem przez ociekanie (nie wycierać ścierką!).
UWAGA: nie wolno zapominać o dokładnym umyciu i zdezynfekowaniu półek oraz szuflad w szafkach, w których przechowuje się naczynia kuchenne i sztućce.

Informacje dodatkowe
1. Wskazane jest, aby mycie i dezynfekcję przeprowadziła specjalistyczna ekipa.
2. Do przygotowania roztworów DSC 1000 i VIRKON-u oraz do płukania powierzchni należy użyć wody spełniającej wymagania dla wody do picia.

3. Nie mieszać DSC 1000 i VIRKON-u z innymi środkami myjącymi i dezynfekcyjnymi.

4. Roztwór VIRKON-u przygotować w naczyniu z tworzywa sztucznego.

5. Ciepły lub gorący roztwór DSC 1000 myje szybciej i skuteczniej niż roztwór zimny. Roztwór VIRKON-u przygotować stosując zimną lub letnią wodę; roztworu nie podgrzewać.

7. Wskaźnikiem aktywności roztworu VIRKON-u jest barwa ciemno różowa; roztwór bezbarwny jest nieaktywny.

Zaleca się stosowanie specjalistycznego sprzętu do oczyszczania: szczotek, zgarniaków, szufli - łatwego do utrzymania w czystości, odpornego na działanie chemikaliów i wysoką temperaturę.

8. Roztwór DSC 1000 i VIRKON-u można nanieść przy użyciu opryskiwacza typu ogrodowego.

9. Przy ciśnieniowym myciu i płukaniu uzyskuje się lepszy efekt i mniejsze zużycie roztworu DSC 1000 i wody niż przy stosowaniu spryskiwacza i ciśnieniu wody takim, jakie jest w instalacji (zwykle poniżej 6 barów). Aby mechanicznie nie uszkodzić oczyszczonych powierzchni ciśnienie nie powinno przekraczać 25-30 barów.
10. Pomieszczenia należy myć, dezynfekować i spłukiwać wodą w następującej kolejności: podłoga, ściany, sufit i ponownie podłoga.
11. Pionowe powierzchnie (ściany, urządzenia i maszyny) należy zwilżać roztworem DSC 1000 i VIRKON-u od góry do dołu i spłukiwać wodą od góry do dołu, w kierunku studzienki ściekowej; zapewnia to lepszą skuteczność zabiegów oraz mniejsze zużycie preparatów i wody.
12. Przy przygotowaniu roztworów i podczas mycia oraz dezynfekcji należy:

- nosić odzież ochronną tj.: gumowe spodnie, buty i rękawice oraz stosować okulary,
- aby uniknąć wdychania cząstek brudu unoszących się w powietrzu, zwłaszcza przy myciu ciśnieniowym, wskazane jest noszenie maseczek higienicznych lub osłon na nos i usta wykonanych z gazy lub płótna,
- nie dopuścić do kontaktu VIRKON-u ze stężonymi preparatami (koncentratami) zawierającymi podchloryn sodu,

- przy sporządzaniu roztworu VIRKON-u chronić oczy i skórę, nie wdychać rozpylonego proszku koncentratu,

- w przypadku kontaktu koncentratów DSC 1000 i VIRKON-u z gałką oczną i skórą natychmiast obficie przemyć wodą (do płukania oczu użyć wyłącznie wody pitej, np. niegazowanej wody butelkowanej),

- nawet najdrobniejsze skaleczenia należy zdezynfekować i osłonić wodoodpornym opatrunkiem,

- podczas pracy nie wolno jeść ani palić,

- jeśli to konieczne - pracowników ekipy oczyszczającej należy szczepić przeciw chorobom układu pokarmowego i tężcowi (zasięgnąć opinii lekarza).

13. Po zakończeniu pracy należy:
- sprzęt używany do oczyszczania (zgarniaki, szufle, szczotki) oraz odzież ochronną umyć i zdezynfekować postępując tak, jak w przypadku drobnego sprzętu,
- ręce umyć i zdezynfekować