Postępowanie higieniczne na terenach dotkniętych powodzią

Powódź niejednokrotnie spowodowała i powoduje ogromne zniszczenia materialne, a także stworzyła ogromne zagrożenie epidemiologiczne i epizootyczne. Padłe zwierzęta, osady organiczne, szlam i muł naniesiony z wodą, zanieczyszczona woda, zalana pasza i żywność, olbrzymia wilgotność przy wysokich temperaturach środowiska, sprzyjają przeżyciu i rozprzestrzenieniu drobnoustrojów chorobotwórczych. Należy je zniszczyć wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Jedynym ratunkiem jest dokładne oczyszczenie, mycie i dezynfekcja! Tylko zastosowanie preparatów o wszechstronnie udowodnionej skuteczności w stosunku do wszelkiego rodzaju drobnoustrojów, przyjaznych dla środowiska (takich jak np. VIRKON) - gwarantuje doprowadzenie pomieszczeń dla ludzi do pełnej i bezpiecznej użyteczności.

Co stosować?
Proponujemy zastosowanie wysoce efektywnych preparatów: DSC 1000 i VIRKON. Po zakończeniu pracy proponujemy zdezynfekować skórę rąk żelem Sanat Plus. Zarówno Virkon jak i Sanat Plus są dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce na podstawie decyzji Ministra Zdrowia.

DSC 1000 - preparat myjący szczególnie przydatny przy wysokociśnieniowym i ręcznym myciu powierzchni silnie zanieczyszczonych. Posiada dobre właściwości myjące, jest bardzo tani, zalecany do stosowania łącznego z preparatem dezynfekcyjnym VIRKON.
VIRKON - uniwersalny preparat dezynfekcyjny nowej generacji o właściwościach myjących, szeroko przebadany i stosowany na całym świecie, zapewniający w czasie 15 - 30 minut pełne działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.

Jak stosować ?
(ogólny program postępowania na terenach dotkniętych powodzią)

Uwaga!
Przed wejściem do pomieszczeń należy bezwzględnie upewnić się, czy spełnione są podstawowe warunki bezpieczeństwa:

 • czy stropy nie grożą zawaleniem się?
 • czy nie grozi wybuch gazu?
 • czy nie grozi porażenie prądem elektrycznym?
 • czy ludzie dysponują właściwym ubiorem i środkami ochrony osobistej?

Mechanicznie zebrać i usunąć muł, osad i inne zanieczyszczenia organiczne.
Myć 0,2-0,5 % roztworem DSC 1000.
Spłukać wodą.
Dezynfekować 2% roztworem VIRKON-u przez 15 - 30 minut.
Spłukać wodą.
Po zakończeniu pracy skórę rąk zdezynfekować np. żelem SANAT Plus.

Uwaga!
W przypadku powierzchni kontaktujących się z żywnością do końcowego płukania (po dezynfekcji) użyć wody o jakości wody pitnej.
Stosować sprzęt łatwy do utrzymania w czystości (wiadra, spychacze, szufle, szczotki).
Zaleca się stosować wysokociśnieniowe aparaty myjące lub opryskiwacze.

Gdzie stosować ?

 • placówki służby zdrowia
 • obiekty użyteczności publicznej
 • mieszkania
 • koszary wojskowe, posterunki policji i straży miejskiej
 • hotele, domy studenckie, bursy, internaty, sanatoria, zakłady karne
 • restauracje, kawiarnie, bary, kantyny, bufety, sklepy
 • hurtownie artykułów technicznych i spożywczych
 • zakłady przemysłowe (ze szczególnym uwzględnieniem zakładów produkujących żywność i pasze).