Wspomnienia Głównego Inspektor Sanitarnego z powodzi 1997

Zapraszamy do lektury niezwykle ciekawego artykułu

Wielka Powódź. Refleksje Głównego Insp. Sanitarn.

Autor tekstu: Wiesław Jaszczyński
Na stronie www.racjonalista.pl

http://www.racjonalista.pl/kk.php/t,3124

 

"...Wybór właściwych środków dezynfekcyjnych nie był swoją drogą prostym zadaniem, co innego można było stosować do dezynfekcji zalanych piwnic a co innego do odkażania zalanych mieszkań, szpitali czy restauracji. Problem komplikował fakt, że większość preparatów stosowana na masową skalę ma działanie albo toksyczne dla ludzi i zwierząt, albo może nieść za sobą poważne konsekwencje ekologiczne. Decyzje podejmowano lokalnie i były one w znakomitej większości racjonalne. W województwie opolskim podjęto np. w tych trudnych dniach decyzję by zastosować do odkażania mieszkań i pomieszczeń kuchennych, zastosowany wcześniej na szeroką skalę na Tajwanie preparat Virkon, co umożliwiło w efekcie szybki i bezpieczny powrót lokatorów do swoich mieszkań..."