Zasady bezpieczeństwa przy usuwaniu skutków powodzi

Przed wejściem do budynku zalanego wodą powodziową oceń stopień zagrożenia katastrofą budowlaną. Popękane stropy i ściany konstrukcyjne mogą ulec zawaleniu, a odrywające się i spadające kawałki tynków mogą poranić ludzi. Wewnątrz budynku dotkniętego skutkami powodzi należy przemieszczać się bardzo ostrożnie. Trzeba pamiętać, że powierzchnie podłogowe po powodzi są bardzo śliskie.
Przed rozpoczęciem usuwania szkód powodziowych należy wyłączyć dopływ prądu do budynku. Unikaj dotykania przewodów elektrycznych! Drugi pod względem liczebności powód wypadków śmiertelnych w okresie powodziowym to porażenia prądem. Każda awaria musi zostać natychmiast zgłoszona do odpowiednich służb.
Należy szczególnie uważać na ewentualne ulatnianie się gazu.
Wewnątrz budynku nie wolno posługiwać się ogniem (np. pochodniami), do oświetlenia należy używać latarek elektrycznych. Tlenek węgla oraz dym powstały przy spalaniu węgla drzewnego są szczególnie niebezpieczne dla zdrowia.
Wszystkie maszyny zasilane gazem lub benzyną mogą być używane tylko na zewnątrz budynku.
Oczyść wszystkie przedmioty, które miały kontakt z wodą powodzi. Zachowaj ostrożność przy ich przenoszeniu. Niektóre przedmioty są dużo cięższe wskutek nasiąknięcia wodą.
Wody powodzi zwykle są skażone ściekami oraz szeregiem innych szkodliwych substancji. Dlatego wszystkie leki, kosmetyki, środki higieniczne, żywność itp. muszą zostać wyrzucone jeżeli miały kontakt wodą i to w taki sposób, aby uniemożliwić dotarcie do nich przez dzieci (patrz: Po ustąpieniu powodzi uwaga na dzieci).
Przechowuj wszystkie produkty chemiczne i lekarstwa z dala od dzieci. Uważaj na trucizny! Środki, które stosować będziesz do czyszczenia i odkażania są często niebezpieczne dla zdrowia, dlatego zawsze konieczne jest dokładne zapoznanie się z treścią etykiety używanego preparatu. Należy używać środków myjących i dezynfekcyjnych, zwłaszcza w pomieszczeniach gastronomicznych i stałego pobytu ludzi, zgodnie z zaleceniami producenta.
Pamiętaj, aby dbać o własne zdrowie. Częstym objawem przy usuwaniu skutków powodzi są bóle pleców. Unikaj przepracowywania się i nadmiernego wysiłku fizycznego.
Uważaj na skaleczenia. W sytuacji drastycznie obniżonego poziomu higieny mogą one stać się przyczyną niebezpiecznych infekcji.
Należy pamiętać, że ciało nasze przyzwyczajone jest do czystości. W regionie objętym powodzią będziesz narażony na kontakt z niebezpiecznymi mikroorganizmami (bakterie, wirusy, grzyby) i chemikaliami. Konieczne jest przestrzeganie zasad higieny osobistej, częste mycie rąk przy użyciu wody z mydłem szczególnie wtedy, gdy mamy w planie przygotowanie żywności, jedzenie lub palenie papierosów. Jeżeli dysponujesz mydłem antybakteryjnym - wskazane jest jego użycie.
Po powodzi powrót do normalnego życia jest niezwykle trudny. Musisz liczyć się z faktem iż negatywne efekty, jakie powódź wywarła na Tobie i Twojej rodzinie mogą okazać się długotrwałe.