Zasady higieny osobistej w czasie i po powodzi

Nie wszyscy uzmysławiają sobie fakt, że oczyszczanie budynku po powodzi ma miejsce w środowisku potencjalnie niebezpiecznym, w którym możliwy jest kontakt z czynnikami groźnymi dla zdrowia. Stres związany z wytężoną pracą może powodować dodatkowe narażenie zdrowia i bagatelizowanie środków ostrożności. W tej sytuacji konieczne jest skrupulatne przestrzeganie zasad higieny osobistej.

Zasady te zalecają:
Myj twarz oraz ręce używając mydła antybakteryjnego i czystej, zdatnej do picia wody. Ręce myj starannie, również na powierzchniach między palcami. W czasie mycia rąk przy pomocy szczoteczki usuń brud zgromadzony pod paznokciami. Brud pod paznokciami może zawierać szkodliwe substancje i mikroorganizmy. Zawsze umyj ręce i twarz przed jedzeniem. Unikaj dotykania oczu, ust lub nosa brudnymi rękoma.
Przemywaj mydłem, o ile to możliwe to najlepiej antybakteryjnym, wszystkie skaleczenia, otarcia, zranienia i nakłucia; zdezynfekuj wodą utlenioną, jodyną, a następnie miejsce zranione zalep plastrem lub zabandażuj. Wszystkie poważniejsze skaleczenia muszą być natychmiast zgłoszone lekarzowi, gdyż infekcja może rozprzestrzenić się błyskawicznie.
Nie używaj pryszniców, toalet itp. aż do momentu kiedy upewnisz się, że przewody kanalizacyjne zostały całkowicie oczyszczone. Istnieje niebezpieczeństwo, że wody ściekowe mogą powrócić do budynku w przypadku niesprawnego funkcjonowania przepełnionej kanalizacji.
Jakiekolwiek nieznane nam wcześniej objawy mogą sygnalizować kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi lub biologicznymi.
Wszystkie osoby z następującymi problemami zdrowotnymi nie powinny przebywać na terenie budynków dotkniętych skutkami powodzi do momentu, kiedy obiekty te zostaną dokładnie oczyszczone, odkażone i wysuszone:

  • przewlekła astma oskrzelowa i inne choroby układu oddechowego
  • alergie szczególnie na pleśnie i grzyby
  • osoby z gorączką zwłaszcza wywołaną zakażeniem górnych dróg oddechowych i płuc
  • osoby, których system immunologiczny jest osłabiony, np. osoby z defektem genetycznym, nosiciele wirusa HIV, chorzy na AIDS.

Nawet jeżeli budynek jest czysty, odkażony i suchy - w chwili wystąpienia u danej osoby symptomów związanych z ww. chorobami, osoba ta powinna opuścić budynek aż do czasu ustalenia przyczyny tych objawów.
Ktokolwiek zaobserwuje u siebie następujące reakcje powinien natychmiast zgłosić się do ośrodka opieki medycznej:

  • zaburzenia oddychania
  • ucisk w klatce piersiowej
  • chroniczny kaszel
  • grypa i inne choroby gorączkowe
  • wypryski, wysypka, rumień.

Do dezynfekcji pomieszczeń unikać preparatów zawierających chlor i aldehyd glutarowy, gdyż one same z siebie mogą być powodem zaostrzenia objawów chorobowych.

Wskazania do ewentualnych szczepień
Przed przystąpieniem do czynności porządkowania zalanych pomieszczeń dobrze jest zaszczepić się szczepionką przeciwtężcową (anatoksyna). Pamiętajmy, że osoby już uprzednio szczepione, jeśli od ostatniego szczepienia upłynęło więcej niż pięć lat, powinny się doszczepić dawką przypominającą. Anatoksyna tężcowa w zasadzie nie powoduje odczynów miejscowych ani ogólnych. Szczepionka przeciwdurowa może być podawana osobom z ekip ratowniczych. Szczepionka ta powoduje jednak odczyny miejscowe i ogólne (gorączka), co przy nieznacznym zagrożeniu tym zakażeniem należy rozważyć przed podjęciem decyzji o szczepieniu.
W powyższej kwestii porozum się z lekarzem.